منبع تغذیه: ۱۵-۳۶ ولت DC

ماژول آمپلیفایر استریو TDA7498E