منبع تغذیه: باتری نیم قلمی AAA

گیره مونتاژ و پایه هویه MG16129AC با ذره بین

۷۰۰,۰۰۰ تومان