قدرت خروجی (مجموع): 400W

ماژول آمپلی فایر حرفه ای